จังหวัดนครราชสีมา ศาลากลางจังหวัด ถนนมหาดไทย จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ : 0-4424-3798 โทรสาร : 0-4425-5070 อีเมล์ : nakhonratchasima@moi.go.th